Den moderne hjemmeside og app

Moderne måde at lave en hjemmeside på er med de her frameworks Vue + Vuetify + Laravel + NUXT + PWA + mySQL Kommer mere info med links og forklaring om hvordan man laver et basic eksempel som man kan bygge videre på